Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Publikujemy Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.