Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: