Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: