Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: