Nieruchomości położone w Rokitnicy


Nieruchomości położone w Rokitnicy
Lokalizacja: 
Rokitnica
Liczba działek: 
2
Działki: 
nr 74/1 o pow. 1200 m2
Działki: 
nr 74/2 o pow. 1200 m2
Przeznaczenie: 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa
Media: 
prąd – do działki nr 74/1

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.